Ако желаете да регистрирате своята фирма в каталога на sportiada.com и да създадете фирмен профил, моля, попълнете предложения формуляр.
Маркираните полета (*) задължително се попълват.

Условия за побликуване на фирма или обява:

Публикуването на обяви в сайта е безплатно и изисква регистрация.
Публикуваните обяви в сайта трябва да са на български език, написани на кирилица.
Отговорността за достоверността и актуалността на информацията, помествана в сайта е изцяло на подателя. Salonite.eu си запазва правото да изтрива обяви, ако прецени, че предоставената в тях информация е невярна, неточна, непълна или цели недобронамерени действия към други лица.
http://sportiada.com не носи отговорност за обявите, публикувани в сайта.

ЗАБРАНЕНО е публикуването на:

Обяви с нецензурно и обидно съдържание.
Еднакви обяви в една и съща категория, преди срокът на същите да е изтекъл (такива ще бъдат изтривани).
Политически материали с агитационни цели и др.
Порнографски материали.
Материали и информация в разрез със Законите на Р. България

Регистрирайки се Вие автоматично се съгласявате със следните условия:

Вие се задължавате да спазвате Международното право и етиката, касаещи Интернет.
Вие се задължавате да подадете точни и пълни данни във формата за регистрация и да ги актуализирате в случаите, когато те бъдат променени.
Вие носите отговорност за представените от Вас данни и произтеклите от това последствия.
Задължавате се да не предоставяте на трети лица паролата си за промяна на вашите данни.
Преди да се поместят в каталога, предоставените от Вас данни подлежат на одобрение, което се извършва от екипа на http://sportiada.com. При промяна на данните от страна на Регистрирания Потребител, те биват отново подложени на одобрение.

Инструкции за регистрация на фирма


Към формата за регистрация


Водещите марки

Beauty Club Life